"Daniszmendname. Księga czynów Melika Daniszmenda", Arif Ali, z tureckiego przeł. Małgorzata Łabęcka-Koecherowa i Tadeusz Majda, Warszawa 1980 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 73, Numer 1-2 (1982) s. 147-148
Rafał Karpiński , Arif Ali (aut. dzieła rec.), Małgorzata Łabęcka-Koecherowa (aut. dzieła rec.), Tadeusz Majda (aut. dzieła rec.)

 

do góry