"Jan Andrzej Próchnicki (1533-1633). Mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji", Mieczysław Gębarowicz, Kraków 1980 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 73, Numer 1-2 (1982) s. 153-154
Katarzyna Zielińska , Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry