Z dziejów patronatu w cerkwi unickiej

Roczniki Humanistyczne, Tom 47, Numer 7 (1999)
Witold Kołbuk

 

do góry