Langue, parole i znaczenie nazw własnych : odpowiedź na uwagi dyskusyjne Eugeniusza Grodzińskiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 23 (1978) s. 326-331
Władysław Miodunka

 

do góry