"Ziemie Północne Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772-1815", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa-Toruń 1996 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 62, Numer 4 (1997) s. 165-167
Henryk Wisner , Marian Biskup (aut. dzieła rec.)

 

do góry