Szymon Szymonowicz jako najwybitniejszy przedstawiciel humanizmu polskiego

Kwartalnik Klasyczny, Tom 4, Numer 1-2 (1930) s. 88-96
Wiktor Hahn

 

do góry