"Danish neutrality during the Crimean War (1853-1856). Denmark between the Hammer and the Anvil", Emanuel Halicz, Odense 1977 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 600
Andrzej Szwarc , Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry