Model konsumpcji w społeczeństwach tworzącego się kapitalizmu : (o zastosowaniu koncepcji Fernanda Braudela do wzoru zachowań konsumpcyjnych)

Historyka : studia metodologiczne, Tom 29 (1999) s. 33-55
Magdalena Bartkiewicz

 

do góry