"Znaczenie strefy bałtyckiej dla angielskiego budownictwa okrętowego w drugiej połowie XVI w.", Henryk Zins, "Rocznik Lubelski", t. X, Lublin 1967 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 3 (1969) s. 577-578
Maria Bogucka , Henryk Zins (aut. dzieła rec.)

 

do góry