Sprawozdanie z badań sondażowych grodzisk w miejscowościach: Biała, Orszymowo, Parzeń, Wilkanowo i Wyszogród (d. Drwały), pow. Płock, w 1966 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 20 (1969) s. 231-235
Wojciech Szymański

 

do góry