Prace konserwatorskie w województwie kieleckim w latach 1987-1993

Ochrona Zabytków, Tom 48, Numer 3-4 (190-191) (1995) s. 330-352
Anna Piasecka, Olgierd Chojnacki

 

do góry