Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Sandomierzu na Wzgórzu Świętojakubskim w latach 1958, 1962, 1965 i 1966

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 20 (1969) s. 293-303
Eligia Gąssowska

 

do góry