Badania archeologiczne na stanowisku 5 w Wesółkach, pow. Kalisz, w roku 1966

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 20 (1969) s. 131-134
Ryta Kozłowska, Jolanta Sobiech

 

do góry