Etymologie onomastyczne w Historii Polski J. Długosza

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 193-215, 367
Danuta Turkowska

 

do góry