... in libro vite memoriter exarta : modlitwy wypominkowe konwentu kamienieckiego za sprawujących władzę

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 3 (1985) s. 505-532
Michał Kaczmarek

 

do góry