Ze studiów nad małym ruchem granicznym między Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 13, Numer 4 (1958) s. 603-640
Andrzej Brożek

 

do góry