"Idea jedności nauki w XII i XIII wieku", Małgorzata Frankowska-Terlecka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 219-220
Aleksander Gieysztor , Małgorzata Frankowska-Terlecka (aut. dzieła rec.)

 

do góry