"Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim 1815-1850", Ryszard Kołodziejczyk. "Badania nad dziejami przemysłu i klasy robotniczej w Polsce, t. 3", Warszawa 1957 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 1 (1958) s. 164
Barbara Grochulska , Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry