Mennica koronna we Lwowie w latach 1656 - 1657

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 24, Numer 3 (93) (1980) s. 129-196
Teofila Opozda

 

do góry