Stan badań nad podłożem gospodarczym i społecznym genezy państwa ruskiego

Przegląd Historyczny, Tom 43, Numer 1 (1952) s. 164-166, 34-59
Henryk Łowmiański

 

do góry