"Interim listing of the exchange rates of medieval Europe", P. Spufford, W. Wilkinson, Keele 1977 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 551-555
Marian Dygo , P. Spufford (aut. dzieła rec.), W. Wilkinson (aut. dzieła rec.)

 

do góry