W sprawie nowych badań nad zaludnieniem dawnej Polski

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 6, Numer 1/2 (1958) s. 134-135, 45-60
Tadeusz Ładogórski, Irena Gieysztorowa

 

do góry