Elita polityczna Krakowa i jej związki z innymi miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej

Rocznik Krakowski, Tom 76 (2010) s. 161-162
Michał Szczerba

 

do góry