Kilka uwag o najstarszych dokumentach Pomorza Gdańskiego : na marginesie Gerarda Labudy "Ze studiów nad najstarszymi dokumentami Pomorza Gdańskiego", Zapiski TNT 18 (1953), s. 105-155

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 2 (1958) s. 147-153
Kazimierz Jasiński , Gerard Labuda (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Gerard Labuda, "Zapiski TNT" 18 (1953), s. 105-155 ,Ze studiów nad najstarszymi dokumentami Pomorza Gdańskiego ,

 

do góry