Osobiste arsenały Władysława Jagiełły i Ulryka von Jungingen w świetle współczesnych rachunków

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 29, Numer 1 (1981) s. 21-34
Jolanta Danka, Andrzej Nowakowski

 

do góry