"Ilu było w Rzeczypospolitej obywateli szlachty", Emanuel Rostworowski, "Kwartalnik Historyczny", vol. XCIV, 1987, No. 3 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 62 (1990) s. 245-246
, Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry