Stryczowice, gm. Waśniów, woj. kieleckie. Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania, Tom 12 (1978) s. 39-40
Anna Uzarowicz-Chmielewska

 

do góry