Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1637-1717

Przegląd Historyczny, Tom 72, Numer 1 (1981) s. 111-118
Witold Sienkiewicz, Henryk Lulewicz

 

do góry