Seminarium poświęcone Marianowi Sigmundowi

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 1/2 (1994) s. 213-214
Maria Dłutek

 

do góry