Irena Kołoszyńska (1909-1987)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 1/2 (1988) s. 163-165
Jan Białostocki, Stanisław Lorentz, Janina Michałkowa

 

do góry