Wólka Łasiecka, gm. Bolimów, woj. skierniewickie. Stanowisko 2

Informator Archeologiczny : badania, Tom 10 (1976) s. 167
Witold Bender, Barbara Balke

 

do góry