"Informationsdienst der staatlichen Archivverwaltung", nry 19, 20, 21, Potsdam 1970 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 57 (1972) s. 255-256
Tadeusz Grygier

 

do góry