"Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku", Tadeusz Sobczak, Wrocław 1968 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 1 (1970) s. 120-124
Juliusz Łukasiewicz , Tadeusz Sobczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry