Dygesta małopolsko-wielkopolskie a dążenia do unifikacji prawa polskiego na przełomie XIV i XV w.

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 10, Numer 2 (1958) s. 105-132
Stanisław Roman

 

do góry