Bargłów Dworny, pow. Augustów

Informator Archeologiczny : badania, Tom 3 (1969) s. 179-180
Marian Kaczyński

 

do góry