Staropolskie miary ziemi

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 1 (1970) s. 85-103
Irena Rychlikowa

 

do góry