Wojna koreańska w propagandzie polskiej od czerwca do grudnia 1950 roku

Przegląd Historyczny, Tom 86, Numer 1 (1995) s. 130, 47-66
Adam Leszczyński

 

do góry