"Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1970-1975", oprac. Wiesława Wernerowa, Wrocław 1978 : [recenzja] ; "Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1976-1980", oprac. Wiesława Wernerowa, Wrocław 1982 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 29 (1985) s. 225
J. Strz. , Wiesława Wernerowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry