Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r., tzw. "radziwiłłowska", jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 10 (1965) s. 33-67
Stanisław Alexandrowicz

 

do góry