Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2004

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 1 (2006) s. 343-419
Marzenna Paszkowska, Roman Sobotka, Maria Zabłocka, Andrzej B. Zakrzewski

 

do góry