Sądownictwo szlacheckie w Oświęcimiu i Zatorze pod panowaniem austriackim w latach 1772-1784

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 38, Numer 2 (1986) s. 127-137
Andrzej Nowakowski

 

do góry