"Jurydyki lubelskie", Józef Mazurkiewicz, Wrocław 1956 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 10, Numer 1 (1958) s. 205-210
Witold Maisel , Józef Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry