Двучленни лични имена в българската топонимия : принос към славянския ономастичен атлас

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 169-230, 351-352
Йордан Заимов

 

do góry