"Bełaruskaja ajkanimija, linhwistyczny analiz nazwau naselenych punktau Minskou oblasc'i", W. P. Lemcjuhowa, Mińsk 1970 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 18, Numer 1-2 (1973) s. 320-324
Mieczysław Karaś , W. P. Lemcjuhowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry