"Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie", oprac. Witold Taszycki przy współudziale Mieczysława Karasia i Adama Turasiewicza, Kraków 1960 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 8 (1963) s. 168-169
Jerzy Luciński , Witold Taszycki (aut. dzieła rec.), Mieczysław Karaś (aut. dzieła rec.), Adam Turasiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry