Rozstrzelana furtka

Spotkania z Zabytkami, Tom 24, Numer 11 (165) (2000) s. 34
Andrzej Szymański

 

do góry