Poprzednicy i następcy Szymona Starowolskiego. (Uwagi na marginesie nowego wydania "Polonii"

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 40, Numer 2 (1978) s. 133-141
Jolanta Danka, Leszek Kajzer

 

do góry