Rumia - Janowo, woj. gdańskie

Informator Archeologiczny : badania, Tom 9 (1975) s. 110-111
Barbara Wiącek

 

do góry