"Archiwistyka - przedmiot, zakres, podział (Studia nad problemem)", Bohdan Ryszewski, Warszawa-Poznań 1972 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 25, Numer 1 (1973) s. 214-215
Wojciech M. Bartel , Bohdan Ryszewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry