"Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu:", red. B. Havránek, J. Hrabák, Praha 1957 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 4 (1959) s. 216-217
Jadwiga Krzyżaniakowa , B. Havránek (aut. dzieła rec.), J. Hrabák (aut. dzieła rec.)

 

do góry